top of page

Lokalvård

Ett välskött och fräscht kontor, liksom rena trapphus och entréer, ger ett gott intryck och bidrar till en god arbetsmiljö. Medarbetare som mår bra arbetar effektivare och kunder som trivs kommer gärna tillbaka. Helper arbetar med professionella och trygga bolag som sätter er och miljön i fokus.

Kostnaden för lokalvård får ni på samma faktura som när ni beställer ert förbrukningsmaterial.

Kontakta Helper om ert företag är intresserade av att sänka sina kostnader kring inköp av förbrukningsmaterial och tjänster!

bottom of page