top of page

Brandskydd

Vad säger lagen (2003:778) om skydd mot olyckor om den enskildes ansvar för brandskyddet? Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Det innebär en skyldighet att det ska finnas utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Så säger MSB, vi hjälper er att följa lagen och se till att era medarbetare känner sig trygga.

 

Kostnaden för en brandtekniker får ni på samma faktura som när ni beställer ert förbrukningsmaterial.

Kontakta Helper om ert företag är intresserade av att sänka sina kostnader kring inköp av förbrukningsmaterial och tjänster!

bottom of page